Цифрови фактури

Какво е електронна фактура?

 

Електронна или цифрова фактура е фактура (под формата на цифров файл), която трябва да съдържа всички данни от доставчика по такъв начин, че да може да бъде въведена (интегрирана) в администрацията на купувача, без да се въвеждат данни.

Електронното фактуриране (е-фактуриране) е размяната на фактура между доставчик и купувач в интегриран електронен формат. Както при всеки процес, извършващ се ръчно на хартия, човешките грешки са неизбежни, което води до увеличени разходи и обработка на жизнения цикъл на бизнеса.

Електронното фактуриране е често срещана B2B практика и е част от транзакциите за електронен обмен на данни от много години. Може би изненадващо, много финансови лидери не знаят, че тяхната компания вече изпраща / получава EDI електронни фактури.

Тъй като това позволява редица формати, можете да ги различите, използвайки следните насоки:

Електронна фактура
  1. Електронно създадени, изпратени и получени (без хартия)
  2. Цифрова (без сканиране)
  3. структурирани данни, UBL във формат .xml
  4. Доставя се сигурно чрез PEPPOL
Не е истинска електронна фактура
  1. PDF или WORD файл
  2. Фактури на хартиен носител, доставени от куриер
  3. Фактури на хартиен носител, изпратени чрез факс машини
  4. Сканирани хартиени фактури

Значителни спестявания на разходи и време могат да бъдат постигнати чрез премахване на хартията и ръчната обработка на вашите фактури. Реалните ползи от електронното фактуриране са нивото на интеграция между вас и вашите търговски партньори и между вашия софтуер за фактуриране и други бизнес системи.